Den skyldige / Kinoscope program / 24. SFF 2018. godine

Den Skyldige

Den Skyldige

Pošalju ih u pozivni centar kad nešto gadno zabrljaju, uglavnom, i sad čupaj tamo dijabolične situacije i ljude.

Dječko, mikrofon i slušalica, a vrlo dobar film. Iz kataloga festivala:


Veći prikaz

Komentariši