Π / Peti SFF Panorama program 1999. godine

MPW-34133.jpg
Od režisera Requiem for a Dream, Black Swana, The Fountain i Wrestlera. Vjera i brojevi u konfuziji, film moguće planski napravljen da dodatno smuči matematiku mnogima. :D Film je prikazan na petom SFF-u 1999. godine u okviru Panorama programa.

Iz kataloga festivala:


Veći prikaz


Veći prikaz

Film se na mapi Movielanda nalazi u kvadrantu E4:

Komentariši