Gravity / nedjelja 21.10.2018.

Gravity
Gravity

RTL 22.15.

Boriti se i to ti je. Nikad klonuti duhom, nikad odustati.

Film se na mapi Movielanda nalazi u kvadrantu E1:

Komentariši