#tbw The Limits of Control

The Limits of Control

The Limits of Control

Možda i ponajbolji mi Jarmuschov film. Mada bi mnogi ka Vojkan rekli: Kako to? Pa fino.
Razaranje od boja i priče(a) odlične(ih). Najtoplija preporuka.

Komentariši